W infrastrukturze drogowej ważną funkcję pełnią azyle, zwane również sztucznymi wyspami drogowymi. Głównym zadaniem azyli drogowych jest poprawa bezpieczeństwa na drodze poprzez fizyczne oddzielenie danego obszaru i wyłączenie go z ruchu drogowego. Pozwalają one na odseparowanie przeciwległych pasów ruchu, tworząc fizyczną barierę uniemożliwiającą samochodom wjechanie na przeciwległy pas. Służą również do zabezpieczania powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów oraz do zabezpieczania powierzchni wyłączonych z ruchu przed najeżdżaniem.

Wyróżniamy dwa rodzaje azyli:
  1. Azyle prefabrykowane
  2. Azyle wbudowane na stałe

Azyle prefabrykowane to specjalne płyty wykonane są z tworzyw sztucznych lub z gumy, dostepne są w trzech różnych kształtach (narożnym, zewnętrznym i środkowym), dzięki czemu pozwalają na dowolne formowanie kształtu i wielkości wyspy drogowej. Ich konstrukcja i sposób montażu, pozwala na wielokrotny montaż i demontaż.  Przez zastosowanie specjalistycznych mas chemoutwardzalnych, azyle zachowują swoją kolorystykę przez bardzo długi czas. Dodatkowo azyle wyposażone są w elementy odblaskowe, dzięki czemu są doskonale widoczne w dzień, w nocy, a także w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

Azyle wbudowane na stałe, są trwale przytwierdzone do nawierzchni, przez co uniemożliwiają wielokrotny montaż i demontaż. Mogą być wykonane z prefabrykatów zarówno z tworzyw sztucznych jak i betonowych.