• Kategorie
 • Szukaj
 • Drogowe znaki kierunku i miejscowości (E)

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się na drodze, aby pomóc kierowcom zorientować się w miejscu, w którym się znajdują i umożliwić im prawidłowe odnalezienie drogi do wyznaczonego celu. Znaki te są szczególnie przydatne
w sytuacjach, w których kierowca jest w nowym miejscu lub gdy droga jest skomplikowana.

 

Dzięki znakom kierunku i miejscowości kierowca może łatwo sprawdzić, w którą stronę należy skręcić, aby dotrzeć do wyznaczonej miejscowości lub do konkretnego miejsca, np. hotelu lub zabytku. Znaki te są również ważne dla bezpieczeństwa na drodze, ponieważ pomagają uniknąć sytuacji, w których kierowcy nie wiedzą, dokąd jadą, co mogłoby prowadzić do wypadków.

 

Uwaga! Tablice drogowe E wykonywane są według indywidualnych projektów ich cena uzależniona jest od wymiaru.

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu kierunków dojazdu do miejscowości i innych miejsc lub obiektów zainteresowania podróżnych, przebiegu dróg oraz ich numerów.

Rozróżnia się następujące znaki kierunku i miejscowości:

 • tablice przeddrogowskazowe (znak E-1 i jego odmiany),
 • drogowskazy (znaki od E-2 do E-12 i ich odmiany oraz E-19a),
 • tablice kierunkowe (znak E-13 i jego odmiany),
 • tablice szlaku drogowego (znak E-14 i jego odmiany),
 • znaki z numerem drogi (znak E-15 i jego odmiany oraz E-16),
 • znaki miejscowości (znaki E-17a i E-18a),
 • tablice węzła drogowego (znak E-20),
 • tablice oznaczające dzielnice miasta (znak E-21),
 • znaki samochodowych szlaków turystycznych (znak E-22 i jego odmiany).

 

Jeśli potrzebujesz niestandardowego znaku lub tabliczki do znaku drogowego – skontaktuj się z nami. Możemy wykonać znak z dowolną grafiką i/lub napisem.