• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki zakazu (B)

Znaki drogowe zakazu stosowane są na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z dróg publicznych. Informują one kierowców o tym, jakie manewry są zabronione w danym miejscu lub w danej sytuacji, dzięki czemu mogą oni uniknąć niebezpiecznych sytuacji i utrzymać płynność ruchu.

Znaki drogowe zakazu są również używane do ograniczenia ruchu pojazdów w obszarach o ograniczonej przepustowości lub w celu ochrony mienia lub środowiska. Stosowanie znaków zakazu jest obowiązkowe i kierowca, który nie zastosuje się do znaku zakazu, może zostać ukarany mandatem karnym.

Znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane ustalenia dotyczące organizacji ruchu. Oznakowanie tej grupy rozpoczyna się od litery B i uzupełniona jest numeracją od 1 do 44 np. B-1, B-14, B-27. Tego typu znaki służą między innymi do zamknięcia lub ograniczenia wjazdu pojazdów, zakazu wykonywania określonych manewrów np. skręcania lub wyprzedzania, wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, a także ograniczenia lub zakazu zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po pełnej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.

Znak drogowy o kształcie okręgu z białym tłem i czerwoną obwódką to znak zakazu ogólnego. Oznacza on, że zabrania się wjazdu na drogę lub dojazdu do obszaru objętego zakazem. Znak ten jest często stosowany w miejscach, w których wjazd lub dojazd jest zabroniony z powodu bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. Pamiętaj, że zakaz jest obowiązkowy i należy go przestrzegać.

Znaki drogowe oznaczone literą "B" są zwykle znakami pionowymi, które informują o zakazach, nakazach lub ograniczeniach w ruchu drogowym.  

Znaki zakazu w ruchu drogowym mają kształt koła z białym lub niebieskim tłem, czerwoną obwódką, a także tabliczkami informującymi o szczegółowych warunkach występowania zakazu. 

Szczegółowe informacje o znakach zakazu w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”