• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki zakazu (B)

Znaki drogowe zakazu stosowane są na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z dróg publicznych. Informują one kierowców o tym, jakie manewry są zabronione w danym miejscu lub w danej sytuacji, dzięki czemu mogą oni uniknąć niebezpiecznych sytuacji i utrzymać płynność ruchu.

Znaki drogowe zakazu są również używane do ograniczenia ruchu pojazdów w obszarach o ograniczonej przepustowości lub w celu ochrony mienia lub środowiska. Stosowanie znaków zakazu jest obowiązkowe i kierowca, który nie zastosuje się do znaku zakazu, może zostać ukarany mandatem karnym.