• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki zakazu (B)

Znaki zakazu stanowią podstawową kategorię znaków, którymi są wyrażane ustalenia dotyczące organizacji ruchu. Oznakowanie tej grupy rozpoczyna się od litery B i uzupełniona jest numeracją od 1 do 44 np. B-1, B-14, B-27. Tego typu znaki służą między innymi do zamknięcia lub ograniczenia wjazdu pojazdów, zakazu wykonywania określonych manewrów np. skręcania lub wyprzedzania, wprowadzenia ruchu jednokierunkowego, a także ograniczenia lub zakazu zatrzymywania lub postoju pojazdów. Znaki zakazu jako ograniczające swobodę korzystania z dróg powinny być umieszczone po pełnej analizie skutków, jakie powodują dla uczestników ruchu.

Szczegółowe informacje o znakach zakazu w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”