• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe

Znaki drogowe muszą spełniać wymagania, które zostały uwzględnione w przepisach. Dotyczą one m.in. wielkości, wymiarów i widoczności. Znaczenie oraz zakres obowiązywania znaków drogowych oraz sygnałów prosperujących w ruchu drogowym określa rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Każdy znak drogowy ma istotne znaczenie w zakresie dbania o bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu, a także sprawnego funkcjonowania na drodze. Funkcje znaków drogowych najczęściej utożsamia się z ich klasyfikacją, więc mówi się, że znaki: informują, zakazują, ostrzegają, nakazują - ogólnie mówiąc usprawniają funkcjonowanie na drodze. Znaki drogowe różnią się wielkością, zależnie od rodzaju drogi, na której zostały umiejscowione i dozwolonej prędkości na konkretnym odcinku.

Polskie oznakowanie drogowe obejmuje znaki drogowe oraz oznakowanie poziome i pionowe stosowane na drogach publicznych w Polsce. Znaki drogowe to sygnały wizualne, które informują kierowców o zasadach ruchu drogowego, o zagrożeniach oraz o konieczności dostosowania prędkości i stylu jazdy do panujących warunków.
Znaki drogowe są umieszczane na drogach, na słupkach drogowych lub na specjalnych tablicach.

Stosowanie się do znaków drogowych jest ważne, ponieważ znaki drogowe służą do informowania kierowców o obowiązujących przepisach ruchu drogowego i umożliwiają płynne i bezpieczne poruszanie się po drogach.
Znaki drogowe informują kierowców o zakazach, nakazach, ograniczeniach prędkości, zmianach w organizacji ruchu itp. Dzięki nim kierowcy wiedzą, co mogą, a czego nie mogą robić na drodze i mogą uniknąć popełnienia błędu, który mogłoby spowodować wypadek lub inne zagrożenie. Ponadto stosowanie się do znaków drogowych przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na drodze i pomaga w utrzymaniu płynności ruchu. Dlatego warto zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe i stosować się do nich.

Akcesoria drogowe to różnego rodzaju elementy i urządzenia stosowane w celu oznakowania i zabezpieczenia dróg publicznych. Do akcesoriów drogowych należą między innymi: bariery drogowe, słupki drogowe, oznakowanie poziome i pionowe, zapory drogowe, ekrany przeciwsłoneczne i akustyczne, tablice drogowe, znaki ochrony i higieny pracy oraz taśmy odblaskowe i ostrzegawcze. Akcesoria drogowe służą do zabezpieczania dróg przed niebezpieczeństwami i ułatwienia ruchu drogowego, a także do oznakowania przepisów i zasad ruchu drogowego.