• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe

Znaki drogowe muszą spełniać wymagania, które zostały uwzględnione w przepisach. Dotyczą one m.in. wielkości, wymiarów i widoczności. Znaczenie oraz zakres obowiązywania znaków drogowych oraz sygnałów prosperujących w ruchu drogowym określa rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Każdy znak drogowy ma istotne znaczenie w zakresie dbania o bezpieczeństwo nasze oraz innych uczestników ruchu, a także sprawnego funkcjonowania na drodze. Funkcje znaków drogowych najczęściej utożsamia się z ich klasyfikacją, więc mówi się, że znaki: informują, zakazują, ostrzegają, nakazują - ogólnie mówiąc usprawniają funkcjonowanie na drodze. Znaki drogowe różnią się wielkością, zależnie od rodzaju drogi, na której zostały umiejscowione i dozwolonej prędkości na konkretnym odcinku.