• Kategorie
  • Szukaj
  • Urządzenia BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) to wszystkie narzędzia, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa na drodze. Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia osób, które pracują na drogach a także ostrzegania kierowców o zmianach na drodze. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: optycznego prowadzenia ruchu, oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych, zamykania dróg dla ruchu, zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, poinformowania i ostrzegania kierujących, prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego to specjalne konstrukcje, które służą do zabezpieczania i oznakowania dróg oraz do informowania kierowców o zmieniających się warunkach na drodze.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmują między innymi znaki drogowe, sygnalizatory świetlne i dźwiękowe, barierki ochronne, słupy oświetleniowe, oznaczenia na jezdni oraz tabliczki informacyjne. Te elementy są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i płynnego przepływu ruchu.