• Kategorie
  • Szukaj
  • Urządzenia BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) to wszystkie narzędzia, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa na drodze. Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia osób, które pracują na drogach a także ostrzegania kierowców o zmianach na drodze. 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu: optycznego prowadzenia ruchu, oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi, zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych, zamykania dróg dla ruchu, zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, poinformowania i ostrzegania kierujących, prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.