• Kategorie
  • Szukaj
  • Farby i markery drogowe

Farby drogowe służą do oznaczania linii na drogach oraz oznakowania poziomego i pionowego. Dzięki temu kierowcy mogą lepiej orientować się na drodze, a przejazd staje się bezpieczniejszy dla wszystkich użytkowników dróg.
Farby drogowe są też używane do oznaczania przejść dla pieszych oraz innych miejsc szczególnie niebezpiecznych.

Markery drogowe służą do oznakowania linii na drodze oraz oznaczania różnych stref na drodze, takich jak np. strefa zamieszkania, strefa ograniczenia prędkości czy strefa ruchu pieszych. Dzięki temu kierowcy mogą lepiej orientować się na drodze i poruszać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Markery drogowe są też używane do oznaczania miejsc szczególnie niebezpiecznych, takich jak np. skrzyżowania czy zakręty.