• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe informacyjne (D)

Znaki informacyjne mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg. Znaki informacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta. Niektóre znaki mogą występować tylko w jednej wielkości bez względu na rodzaj drogi lub mieć zmniejszone wymiary. 

Szczegółowe informacje o znakach informacyjnych w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”