• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe informacyjne (D)

Znaki drogowe informacyjne stosowane są na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z dróg publicznych. Informują one kierowców o różnych warunkach na drodze, potencjalnych zagrożeniach i wymagających uwagi miejscach, dzięki czemu mogą oni podejmować odpowiednie decyzje i zachować odpowiednią ostrożność.

Znaki drogowe informacyjne pomagają też w utrzymaniu płynności ruchu i zapobiegają wypadkom. Znaki drogowe informacyjne są również używane do oznaczenia trasy lub wskazania kierunku do ważnych miejsc, takich jak szpitale, stacje benzynowe czy parkingi.

Znaki informacyjne mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o rodzaju drogi i sposobie korzystania oraz o obiektach znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg. 

Znaki informacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta. Niektóre znaki mogą występować tylko w jednej wielkości bez względu na rodzaj drogi lub mieć zmniejszone wymiary. 

Szczegółowe informacje o znakach informacyjnych w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”