• Kategorie
  • Szukaj
  • Tabliczki do znaków drogowych (T)

Tabliczki do znaków drogowych umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażają uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji np. obowiązujące zakazy, niebezpieczeństwa.