• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe ostrzegawcze (A)

W Polsce wyróżniamy 42 rodzaje znaków ostrzegawczych. Oznakowanie tej grupy rozpoczyna się od litery A i uzupełniona jest numeracją od 1 do 34 np. A-1, A-14, A-27. Tego typu znaki uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Szczegółowe informacje o znakach ostrzegawczych w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”