• Kategorie
  • Szukaj
  • Znaki drogowe ostrzegawcze (A)

Znaki drogowe ostrzegawcze stosowane są na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Informują one kierowców o różnych warunkach na drodze, potencjalnych zagrożeniach i wymagających uwagi miejscach, dzięki czemu mogą oni podejmować odpowiednie decyzje i zachować odpowiednią ostrożność. 

Znaki drogowe ostrzegawcze pomagają też w utrzymaniu płynności ruchu i zapobiegają wypadkom.

Znak trójkątny ostrzegawczy jest jednym z najczęściej stosowanych znaków ostrzegawczych na polskich drogach i oznacza, że w pobliżu występuje jakieś niebezpieczeństwo, które wymaga ostrożności i zwolnienia prędkości. Może to być np. skrzyżowanie, wąska droga, ograniczenie prędkości lub inne utrudnienia na drodze. Kierujący pojazdem powinni zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze i zachować ostrożność, aby uniknąć wypadku.

W Polsce wyróżniamy 42 rodzaje znaków ostrzegawczych. Oznakowanie tej grupy rozpoczyna się od litery A i uzupełniona jest numeracją od 1 do 34 np. A-1, A-14, A-27. Tego typu znaki uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Szczegółowe informacje o znakach ostrzegawczych w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”