• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki nakazu (C)

Znaki drogowe nakazu stosowane są na drogach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prawidłowego korzystania z dróg publicznych. Informują one kierowców o tym, jakie manewry są obowiązkowe w danym miejscu lub w danej sytuacji, dzięki czemu mogą oni uniknąć niebezpiecznych sytuacji i utrzymać płynność ruchu.

Znaki drogowe nakazu są również używane do kierowania ruchem pojazdów w obszarach o ograniczonej przepustowości lub w celu zapewnienia dostępu do ważnych miejsc lub urządzeń. Stosowanie znaków nakazu jest obowiązkowe i kierowca, który nie zastosuje się do znaku nakazu, może zostać ukarany mandatem karnym.