• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki nakazu (C)

Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:

  • wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub w innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki od C-1 do C-12),
  • obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (znaki C-13 i C-16),
  • obowiązującej na drodze minimalnej prędkości (znak C-14),
  • nakazanego kierunku jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi,
  • obowiązku używania łańcuchów przeciwpoślizgowych.

Znaki nakazu nie dotyczą pojazdów szynowych poruszających się zgodnie z przebiegiem ich trasy.

Szczegółowe informacje o znakach nakazu w Polsce określa ustawa „Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).”