• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe znaki uzupełniające (F)

Znaki uzupełniające stosuje się na drodze, aby uzupełnić informacje przekazywane przez inne znaki drogowe.
Znaki te służą do przekazywania dodatkowych informacji, które mogą być przydatne dla kierowców w określonych sytuacjach. Na przykład znak uzupełniający informujący o ograniczeniu prędkości może być używany w połączeniu z znakiem ograniczenia prędkości, aby określić dokładną prędkość, jaką należy zachować na danym odcinku drogi.

Znaki uzupełniające są ważne dla bezpieczeństwa na drodze, ponieważ pomagają kierowcom zrozumieć, jakie ograniczenia dotyczą danego odcinka drogi i jakie zachowania są wymagane w danym miejscu.

Znaki drogowe uzupełniające do znaków, które dodatkowo informują kierowców o zasadach ruchu drogowego, obowiązujących lub obowiązkach, które nie zostały ujęte w innych znakach drogowych. Przykłady znaków drogowych uzupełniających do znaku „Spowolnienie” czy „Zakaz wyprzedzania”. Znaki są stosowane w miejscach, w których występują potrzeby dodatkowe powiadomienia kierowców o zmieniających się warunkach ruchu.