• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

Gwarancja to dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez Użytkownika od Sprzedającego lub producenta towaru w drodze dobrowolnej umowy lub oświadczenia. Gwarancja obejmuje tylko wady fabryczne przedmiotu.

Użytkownik traci uprawnienia reklamacyjne, jeżeli:

  • nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach danego rodzaju, 
  • nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie o dostrzeżonej wadzie,
  • gdy wada wyszła na jaw później, nie zawiadomił niezwłocznie po jej wykryciu.

Użytkownik powinien zawiadomić o wadzie produktu w ciągu 7 dni od jej wykrycia.

Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu najpóźniej 14 dni roboczych.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe wytyczne i chcesz zareklamować zakupiony towar, to:

 1. wyślij do nas e-mail na adres: info@znakdrogowy24.pl z opisem uszkodzenia lub wykrytych wad.
 2. zapakuj reklamowany towar w bezpieczne opakowanie – a następnie odeślij na adres naszego magazynu (którego adres podamy Ci niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji) - z adnotacją na opakowaniu "REKLAMACJA".

Użytkownik musi nadać przesyłkę na swój koszt.

Decyzję o uznaniu bądź odrzuceniu reklamacji w ramach gwarancji, prześlemy Ci mailowo na wskazany adres w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesłanego towaru. 

 1. Jeśli reklamacja będzie zasadna wymienimy wadliwy towar na fabrycznie nowy.
 2. Wymiany dokonamy na własny koszt w ciągu 14 dni roboczych od uznania reklamacji. 
 3. Jeżeli wymiana okaże się niemożliwa, zaproponujemy Ci wymianę na produkt podobny, lub w porozumieniu uzgodnimy zwrot kosztów za zakup towaru uznanego za wadliwy.ZWROTY  

Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia zakupu. Jest to tak zwane prawo do odstąpienia od umowy, które reguluje Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

Zwracany towar musi być nieużywany.

Jeżeli tak jest to:

 1. pobierz i wypełnij formularz zwrotu dostępny poniżej:

  PDF

 2. wyślij do nas e-mail na adres: info@znakdrogowy.pl o zamiarze zwrotu towaru wraz ze zeskanowanym i wypełnionym formularzem.
 3. zapakuj zwracany towar w bezpieczne opakowanie – a następnie odeślij na adres naszego magazynu, którego adres podamy Ci niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu towaru drogą mailową - z adnotacją na opakowaniu "ZWROT".

Przesyłkę musisz nadać na własny koszt.

Po otrzymaniu przesyłki zwrócimy Ci niezwłocznie środki na wskazane konto, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zachowujemy prawo do wstrzymania się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Uwaga! Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem.

Pamiętaj, że od reguły odstąpienia od umowy istnieją wyjątki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) w przypadku gdy:

 1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 5. zawarł umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.