Wszyscy wiemy, że niezwykle ważna jest widoczność i czytelność znaków drogowych, z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem na ich zauważenie, odczytanie i prawidłową reakcję do wykonania zalecanej na nich informacji. 

Ale czy określają to przepisy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat? Tak, oczywiście!

Reguluje to ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, gdzie wymienione są zasady określające zarówno miejsce, jak i typ folii jakich trzeba użyć przy poszczególnych znakach. 


Usytuowanie znaku Drogi krajowe Drogi wojewódzkie Drogi powiatowe
i gminne
autostrady
i drogi ekspresowe
drogi dwujezdniowe drogi jednojezdniowe międzynarodowe inne drogi jednojezdniowe
obok jezdni II gen. II gen. II gen. I gen.(*) I gen.(*) I gen.(*)
nad jezdnią pryzmatyczna II gen. II gen. II gen. II gen. II gen.

(*) W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych II gen.

Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych I generacji na wszystkich drogach.

Do wykonywania lic znaków stosowanych do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się folię odblaskową II generacji lub folię pryzmatyczną.

Do wykonywania lic znaków umieszczanych nad jezdnią na autostradach i drogach ekspresowych stosuje się folię pryzmatyczną.Co oznaczają poszczególne rodzaje folii odblaskowych?

Folia I generacji.
Posiada certyfikat CE i jest stosowana do oznakowania dróg wiejskich i słabo oświetlonych. Posiada gwarancję trwałości 7 lat.

Folia II generacji. Posiada certyfikat CE i jest stosowana przy oznakowaniu autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych i ulic miejskich, gdzie rozproszone światło uniemożliwia kierowcom prawidłowe postrzeganie znaków pokrytych foliami I generacji. Folia odblaskowa II generacji (o strukturze tzw. plastra miodu) zbudowana jest z mikro szklanych kulek, które silnie odbijają światło. osiada gwarancję trwałości 10 lat.

Folia pryzmatyczna (zwana również folią III generacji). Jest to pełnopryzmatyczna folia odblaskowa fluorescencyjna o wysokiej kontrastowości i odblaskowości oraz szerokokątnej optyce. Folia pryzmatyczna bardzo dobrze odbija światło na duże odległości i pod dużym kątem obserwacji. Fluorescencyjny kolor zapewnia widoczność oznakowania przez 24 godziny na dobę. Gwarantowana trwałość dla koloru żółto-zielonego - 3 lata, a dla koloru pomarańczowego - 3 lata.A co z drugą stroną znaków drogowych?

Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki (jeżeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku) powinna mieć barwę szarą. Dodatkowo na odwrotnej stronie tarczy znaku należy umieścić informacje zawierające dane identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku.W jakich odległościach ustawić znaki od krawędzi jezdni?


Na drodze: Na ulicy:
Odległość znaku na drodze Odległość znaku na ulicy
W pasie dzielącym jezdnie drogi dwujezdniowej: Na drodze, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa
Odległość znaku w pasie dzielącym jezdnie drogi dwujezdniowej Odległość znaku na drodze, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa

 

Jaka jest minimalna wysokość umieszczania znaków?

Dla znaków kategorii A, B, C, D, F, G na drogach: Dla znaków E-13, od E-15 do E-21 na drogach:
Dla znaków E-1, E-2, E-14 na drogach innych niż ulice:
Dla znaku E-3 na drogach: Dla znaku G-1 na drogach:
Dla znaków umieszczanych na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu: Dla dwóch znaków na jednym słupku na drogach innych niż ulice:
Dla znaków E-1, E-2, E-14 na ulicach:Dla znaków umieszczanych wspólnie z sygnalizatorem
na ulicach:
Dla znaków kategorii A, B, C, D, F, G:Dla dwóch znaków na jednym słupku na ulicach:

Dla znaków umieszczanych nad jezdnią:

 Źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)