• Kategorie
  • Szukaj
  • Oznakowanie dotykowe

Oznakowanie drogowe dotykowe służy do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla osób niewidomych lub słabowidzących. Jest to specjalne oznakowanie, które można poczuć dzięki dotykowi, dzięki czemu osoby niewidome mogą lepiej orientować się na drodze i uniknąć przeszkód. Oznakowanie drogowe dotykowe jest często stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko niebezpiecznych sytuacji dla osób niewidomych, takich jak np. skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Służy ono do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Punktowe elementy dotykowe to specjalne rodzaje oznakowania drogowego, które są przeznaczone dla osób niewidomych lub słabowidzących. Punktowe elementy dotykowe są oznakowaniem, które można poczuć dzięki dotykowi, dzięki czemu osoby niewidome mogą lepiej orientować się na drodze i uniknąć przeszkód.

Punktowe elementy dotykowe są często stosowane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko niebezpiecznych sytuacji dla osób niewidomych, takich jak np. skrzyżowania czy przejścia dla pieszych. Służą one do zapewnienia bezpieczeństwa na drodze dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób niewidomych lub słabowidzących.