Pachołki drogowe mają zwykle kolor pomarańczowy (lub czerwony) i kształt stożka, osadzonego na płaskiej, kwadratowej podstawie. Wykonane są z materiału PCV (w przypadku pachołków lekkich) lub z gumy recyklingowej (w przypadku pachołków ciężkich). Oklejone są wysokiej jakości folią odblaskową, w formie białych, poziomych pasków - która gwarantuje doskonałe odbicie, nawet przy niewielkiej ilości światła padającego z reflektorów samochodu. Dzięki temu pachołki drogowe są widoczne nawet w ciemności, przy ograniczonym oświetleniu oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, deszczu czy nawet mgle. 

Wymiary pachołków są szczegółowo określone przepisami, zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311. 

W zależności od wymiarów stożka drogowego (wysokości oraz szerokości podstawy), wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje pachołków:

 • U-23a - wysokość: 1000 mm, podstawa: 500x500 mm, 
 • U-23b - wysokość: 750 mm, podstawa: 400x400 mm, 
 • U-23c - wysokość: 500 mm, podstawa: 300x300 mm, 
 • U-23d - wysokość: 300 mm, podstawa: 200x200 mm.

Podział pachołków drogowych ze względu na wagę

Pachołki drogowe wykonane są z lekkich, elastycznych tworzyw sztucznych (pachołki lekkie) lub z twardego tworzywa PCV, obciążonego dodatkowo w podstawie gumą recyklingową (pachołki ciężkie).

Pachołki lekkie można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, np. na placach manewrowych. Dzięki materiałowi z którego są wykonane - z łatwością poddają się po najechaniu na nie samochodem, nie powodując uszkodzenia pojazdu. Ze względu na niewielką wagę, są łatwe w transporcie i w przechowywaniu.

Pachołki ciężkie charakteryzują się o wiele większą wagą, dzięki czemu zapewniają większą stabilność, nawet w czasie silnych wiatrów. Przeznaczone są głównie do stosowania podczas robót prowadzonych w pasie drogowym oraz na drogach, na których dozwolona jest wyższa prędkość, czyli np. na drogach ekspresowych i autostradach.


Jakie są dopuszczalne odległości przy ustawianiu pachołków drogowych?

Dopuszczalne odległości między pachołkami drogowymi różnią się w zależności od miejsca ich zastosowania. Nie powinny być one większe niż:
 • 3 m - przy wyznaczaniu skosów,
 • 10 m - przy oznaczaniu podłużnych uskoków,
 • od 5 do 10 m - przy wygradzaniu powierzchni wyłączonych z ruchu wzdłuż jezdni,
 • 12 m - przy zabezpieczeniu świeżo malowanych linii,
 • 0,5 m - przy zabezpieczaniu wykonanych remontów cząstkowych.

Gdzie ustawia się pachołki drogowe?

Pachołki drogowe wykorzystywane są najczęściej do tymczasowego oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni i obiektów w ruchu drogowym. Stosuje się między innymi do:

 • rozdzielenia kierunków jazdy pojazdów na drodze,
 • oznaczania momentu zwężania się jezdni,
 • oznaczania chwilowych utrudnień na drogach, podczas prowadzonej budowy, przebudowy lub remontu,
 • wyznaczania zmienionych torów jazdy,
 • zabezpieczenia świeżo malowanych linii i oznakowań poziomych na pasach drogowych, chodnikach lub ścieżkach rowerowych,
 • określania obszarów czasowo wyłączonych z użytkowania.
Dodatkowo pachołki drogowe znajdują zastosowanie w innych miejscach, typu:
 • place manewrowe, 
 • prywatne miejsca postojowe,
 • prywatne posesje, 
 • obiekty przemysłowe,
 • hale magazynowe.Źródło: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2019 poz. 2311.