Tak samo jak w przypadku dróg dla pojazdów zmechanizowanych, tak samo drogi dla rowerzystów, mają swoje specjalne oznakowania i zasady użytkowania.

Rowerzyści są o wiele bardziej narażeni na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym, niż np. kierowcy samochodów osobowych. Dlatego droga dla rowerów powinna być usytuowana względem jezdni w taki sposób, aby zapewnić rowerzystom możliwie jak największe bezpieczeństwo ruchu. 


Rodzaje tras i dróg do jazdy na rowerach
 

  1. Drogi dla rowerów – czyli drogi lub jej części przeznaczone do ruchu rowerów, oznaczone właściwymi pionowymi i poziomymi znakami drogowymi. Wśród najczęściej występujących pionowych znaków drogowych, służących do oznakowania drogi rowerowej zaliczamy: znak C-13, znak C-13a, znak C-13/16, znak C-13a/16a, znak C-16/13 oraz znak C-16a/13a.

          Zgodnie z przepisami szerokość drogi rowerowej powinna wynosić nie mniej niż:

  • 1,5 m – w przypadku drogi jednokierunkowej,
  • 2,0 m – w przypadku drogi dwukierunkowej,
  • 2,5 m – jeżeli ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać również piesi.

           Drogi dla rowerów oddzielone są one od innych dróg lub jezdni tej samej drogi, konstrukcyjnie lub
           za pomocą urządzeń BRD, takich jak tablice uchylne U-24, azyle lub słupki drogowe.

 

  1. Pasy ruchu dla rowerów - czyli części jezdni przeznaczone do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi. Szczególnym przypadkiem pasa rowerowego jest kontrapas rowerowy, czyli wydzielony pas jezdni ulicy jednokierunkowej przeznaczony dla ruchu określonej kategorii pojazdów (np. rowerów lub autobusów) w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy.

 

  1. Śluzy dla rowerów – czyli wyznaczone części jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów, w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa. Poprawiają one widoczność i bezpieczeństwo cyklistów w oczekiwaniu na zielone światło.

           Śluzę rowerową oznakowuje się przed skrzyżowaniem za pomocą:

  • obszar śluzy pomiędzy znakami poziomymi „linia bezwzględnego zatrzymania – stop”, „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów” lub „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”,
  • krawędź śluzy położoną najdalej od skrzyżowania wyznacza się „linią warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”,
  • powierzchnia śluzy dla rowerów oznacza się barwą czerwoną,
  • znak poziomy P-23