• Kategorie
  • Szukaj
  • Przyczepy sygnalizacyjne

Drogowe przyczepy sygnalizacyjne służą do oznakowania miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze oraz do kierowania ruchem drogowym. Są używane przez policję lub inne służby drogowe do wskazywania kierowcom kierunek, w jakim powinni się poruszać oraz do zatrzymywania pojazdów w razie potrzeby.

Drogowe przyczepy sygnalizacyjne są przyczepkami, które mogą być podłączone do pojazdów i są wyposażone
w dodatkowe elementy, takie jak np. lampy ostrzegawcze czy oznakowania. Służą one do poprawy bezpieczeństwa
na drodze i pomagają w utrzymaniu porządku w ruchu drogowym.