• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy B-19 zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż wartość podana na znaku

Drogowy znak zakazu B-19 - Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większej niż wartość na znaku informuje kierowców
o ograniczeniu nacisku na oś pojazdów, które mogą wjechać na dany odcinek drogi. Wartość podana na znaku oznacza maksymalny dopuszczalny nacisk na oś pojazdu, który może wjechać na ten odcinek drogi.

Kierowcy, których pojazdy mają większy nacisk na oś niż wartość podana na znaku, powinni znaleźć inne, odpowiednie trasy, którymi mogą się poruszać. Jest to istotne, ponieważ pojazdy o dużym nacisku na oś mogą uszkodzić drogę lub sprawiać problemy w ruchu drogowym.