• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-14 Roboty na drodze

Znak drogowy ostrzegawczy A-14 (Roboty na drodze) informuje kierujących pojazdami o występowaniu robót drogowych na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym występują roboty, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Roboty drogowe to prace, które są wykonywane na drodze w celu jej utrzymania, remontu lub budowy. Mogą to być np. prace związane z wymianą nawierzchni, wymianą kabli, montażem nowych znaków lub inne prace związane z drogami. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zwolnić prędkość, aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia pojazdu.