• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowe progi zwalniające

Progi zwalniające to specjalne elementy, które są umieszczane na jezdni i które powodują, że kierowcy muszą zwolnić, aby je przejechać. Progi zwalniające są używane w miejscach, gdzie istnieje ryzyko niebezpiecznych sytuacji
np. w pobliżu skrzyżowań czy przejść dla pieszych. Dzięki temu pojazdy jadące zbyt szybko mogą zostać zmuszone do zwolnienia i dostosowania prędkości do warunków drogowych, co zapewnia bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi.

Progi zwalniające mogą być wykonane z różnych materiałów, np. z betonu lub z tworzywa sztucznego, i mogą być różnej wielkości i kształtu.