• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-34 Wypadek Drogowy

Znak drogowy A-34 to znak ostrzegawczy informujący o wypadku drogowym. Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wystąpił wypadek drogowy, aby ostrzec kierowców o możliwości utrudnienia w ruchu i zmusić ich do zachowania ostrożności podczas jazdy