• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-24 oznacza koniec zakazu zawracania. Znak odwołuje znak zakazu B-23

Drogowy znak zakazu B-24 Koniec zakazu zawracania to oznaczenie na drodze, które informuje kierowców, że
zakaz zawracania
już nie obowiązuje. Oznaczenie to jest stosowane w miejscach, w których zakaz zawracania był obowiązujący na danym odcinku drogi, ale teraz już nie ma takiej potrzeby.

Pamiętaj, że oznaczenie to jest tylko informacyjne i nie oznacza, że możesz zawracać na wszystkich odcinkach drogi, na których znajduje się ten znak. Zawsze musisz zachować szczególną ostrożność i uważnie czytać oznaczenia drogowe, aby uniknąć wjazdu lub dojazdu na drogi objęte zakazami.

Znak drogowy "koniec zakazu" to oznaczenie na drodze, które informuje kierowców, że zakaz, który obowiązywał na danym odcinku drogi, już nie ma zastosowania. Oznaczenie to jest stosowane w miejscach, w których zakaz dotyczył jazdy lub postoju na danym odcinku drogi, ale teraz już można tam swobodnie jechać lub zatrzymywać się w granicach przepisów ruchu drogowego. Pamiętaj, że oznaczenie to jest tylko informacyjne i nie oznacza, że możesz swobodnie jeździć lub zatrzymywać się na wszystkich odcinkach drogi, na których znajduje się ten znak.