• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Znak drogowy B-6 "Zakaz wjazdu ciągników rolniczych" jest umieszczany na drogach, na których wjazd jest zabroniony dla ciągników rolniczych, bez względu na prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy ciągników rolniczych muszą stosować się do tego znaku i nie wjeżdżać na drogę, na której znajduje się znak B-6 "Zakaz wjazdu ciągników rolniczych". Wjazd na taką drogę jest dozwolony dla innych rodzajów pojazdów, jeśli nie jest to wykluczone innymi znakami drogowymi.

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-6  może być włączony w celu ochrony dróg przed uszkodzeniem, które mogą być wspomagane przez pojazdy wspomagające. Ciągniki budowlane mogą niszczyć nawierzchnię dróg i mostów, co może świadczyć o ich degradacji i konieczności wymiany lub naprawy. Zakaz wjazdu ciągników rolniczych może być również stosowany w celu identyfikacji hałasu i wytwarzania powietrza, ponieważ te mogą emitować duże ilości spalin.

Może być również włączony w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom dróg, ponieważ ciągniki rolnicze mogą być trudne do zauważenia dla innych kierowców.