• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-23 oznacza zakaz zawracania

Drogowy znak zakazu B-23 Zakaz zawracania to oznaczenie na drodze, które informuje kierowców, że nie mogą zawracać na danym odcinku drogi. Oznaczenie to jest często stosowane w miejscach, w których zawracanie mogłoby stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników drogi lub być trudne z innych powodów, takich jak brak miejsca na zawrócenie
lub dużego natężenia ruchu. Pamiętaj, że zakaz zawracania jest obowiązkowy i należy go przestrzegać.