• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-8 skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Znak drogowy ostrzegawczy A-8 (Skrzyżowanie o ruchu okrężnym) informuje kierujących pojazdami, że zbliżają się do skrzyżowania z ruchem okrężnym. Znak ten jest umieszczany przed skrzyżowaniem, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu skrzyżowania. Ruch okrężny na skrzyżowaniu oznacza, że pojazdy korzystające z niego mają obowiązek zachowania kolejności wjazdu na skrzyżowanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.