• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak zakazu B-26 oznacza zakaz wyprzedzania pojazdami ciężarowymi

Drogowy znak zakazu B-26 zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe to oznaczenie na drodze, które informuje kierowców, że zabrania się wyprzedzania pojazdami ciężarowymi na danym odcinku drogi. Oznaczenie to jest często stosowane w miejscach, w których wyprzedzanie pojazdami ciężarowymi byłoby niebezpieczne lub utrudnione
np. na wąskiej drodze lub na skrzyżowaniu.

Pamiętaj, że zakaz wyprzedzania jest obowiązkowy i należy go przestrzegać. Jeśli znajdziesz się na odcinku drogi objętym zakazem wyprzedzania pojazdami ciężarowymi, powinieneś zachować bezpieczną odległość od innych uczestników ruchu drogowego i jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Wyprzedzanie samochodem ciężarowym wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ponieważ samochody ciężarowe są zazwyczaj większe i cięższe od samochodów osobowych, a także mają większy moment obrotowy i często poruszają się z większą prędkością. Dlatego przed rozpoczęciem wyprzedzania samochodem ciężarowym należy upewnić się, że mamy odpowiednią widoczność i wystarczającą przestrzeń, aby zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów. Należy również zwracać uwagę na oznaczenia drogowe, ponieważ w niektórych miejscach wyprzedzanie samochodem ciężarowym może być zabronione lub ograniczone.