• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-21 tory tramwajowe

Znak drogowy ostrzegawczy A-21 (Tory tramwajowe) informuje kierujących pojazdami o obecności torów tramwajowych na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym znajdują się tory tramwajowe, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Tory tramwajowe to szyny, po których poruszają się tramwaje. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i uważać na tramwaje, aby uniknąć kolizji z nimi. Znak A-21 jest umieszczany zarówno z przodu, jak i z tyłu torów tramwajowych, aby ostrzec kierujących pojazdem jadących w obu kierunkach.