• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak E-15b

Drogowy znak E-15B oznacza numer drogi wojewódzkiej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Numer drogi wojewódzkiej ma specjalne oznakowanie, które identyfikuje dany odcinek drogi jako droga wojewódzka. Numery dróg wojewódzkich są oznakowane na drogach publicznych i publicznych się z literą „DW” oraz cyfry oznaczającej odcinek dróg. Dopuszczalny nacisk na oś do maksymalnej wartości nacisku, jaki może wywierać wpływ na oś pojazdu w trakcie jazdy po konkretnej drodze. Dopuszczalny nacisk na oś jest określany przez prawidłowe organy i zależy od rodzaju dróg i jej stanu technicznego.