• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-26 lotnisko

Znak drogowy ostrzegawczy A-26 to trójkątny znak informujący o bliskiej obecności lotniska. Znak ten powinien być umieszczony w odległości około 1 km od lotniska, aby ostrzec kierowców o możliwości nisko przelatujących samolotów
i zmusić ich do zachowania ostrożności.