• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-25 Spadające odłamki skalne

Znak drogowy A-25 to znak ostrzegawczy informujący o możliwości spadania odłamków skalnych na drogę.
Znak ten powinien być umieszczony w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadania odłamków skalnych, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zachowania ostrożności podczas jazdy. Znak ten jest kształtu trójkąta o żółtym tle i czerwonym obramowaniu.