• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak drogowy B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach" jest umieszczany na drogach, na których ruch pojazdów jest zabroniony w obu kierunkach, bez względu na rodzaj, prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy muszą stosować się do tego znaku i nie kierować swoich pojazdów w obu kierunkach na drodze, na której znajduje się znak B-1