• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-11 nierówna droga

Znak drogowy ostrzegawczy A-11 (Nierówna droga) informuje kierujących pojazdami o nierównościach na drodze. Znak ten jest umieszczany przed odcinkiem drogi, na którym występują nierówności, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego odcinka. Nierówności na drodze mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak uszkodzenia nawierzchni, wyboje, koleiny czy nierówne spojenia płyt chodnikowych. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zmniejszyć prędkość, aby uniknąć wywrócenia się lub uszkodzenia pojazdu.