• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-10 przejazd kolejowy bez zapór

Znak drogowy A-10 (Przejazd kolejowy bez zapór) informuje kierujących pojazdami o przejeździe kolejowym bez zapór. Znak ten jest umieszczany na drodze przed przejazdem kolejowym, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu przejazdu. Przejazd kolejowy bez zapór oznacza, że kierujący pojazdem nie mają obowiązku czekania na otwarcie zapór i mogą wjechać na przejazd, jeśli torowisko jest wolne i nie zbliża się żaden pociąg. Jednak należy zachować szczególną ostrożność i uważać na sygnały ostrzegawcze, takie jak sygnały dźwiękowe i świetlne, które mogą być wydawane przez pociąg.