• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Znak drogowy zakazu B-7 informuje o tym, że wjazd pojazdów silnikowych z przyczepą jest zabroniony. Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd pojazdów silnikowych z przyczepą jest zabroniony, aby
ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu. Znak ten jest kształtu koła o białym tle i czerwonym obramowaniu. 

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-7 może być włączony w celu ochrony dróg przed uszkodzeniem, które mogą być włączone przez dodatkowy pojazd. Pojazdy z przyczepą mogą niszczyć nawierzchnię dróg i mostów, co może przyczynić się do ich degradacji i konieczności naprawy lub naprawy. Zakaz wjazdu pojazdów z przyczepą może być również stosowany w celu określenia hałasu i wytwarzania powietrza, ponieważ te mogą emitować duże ilości spalin. Może być również włączony w celu zapewnienia bezpieczeństwa innym użytkownikom dróg, ponieważ może być trudny do zauważenia dla innych kierowców.