• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy B-29 oznacza zakaz używania sygnałów dzwiękowych chyba, że jest taka konieczność