• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-32 Oszronienie jezdni

Znak drogowy A-32 to znak ostrzegawczy informujący o oszronieniu jezdni. Znak ten powinien być umieszczony w miejscach, gdzie jezdnia jest oszroniona, aby ostrzec kierowców o możliwości zmniejszenia przyczepności kół do drogi i zmusić ich do zachowania ostrożności podczas jazdy.