• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-4 zakaz ruchu motocykli

Znak drogowy B-4 "Zakaz ruchu motocykli" jest umieszczany na drogach, na których ruch motocykli jest zabroniony, bez względu na prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy motocykli muszą stosować się do tego znaku i nie kierować swoich motocykli na drogę, na której znajduje się znak B-4 "Zakaz ruchu motocykli". Ruch innych rodzajów pojazdów na takiej drodze może być dozwolony, jeśli nie jest to wykluczone innymi znakami drogowymi.

Zakaz ruchu motocykli B-4 powstaje w celu powstania hałasu i powietrza. Motocykle mogą być bardzo emitowane
i emitować duże ilości spalin, co może być uciążliwe dla ludzi mieszkających w pobliżu i dlatego na ich zdrowie.
Zakaz ruchu motocykli jest również ważny w celu ochrony innych użytkowników dróg, ponieważ motocykle są mniej dostępne niż samochody i mogą powodować zakłócenia dla innych użytkowników dróg.