• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-12 zakaz wjazdu wózków ręcznych

Znak drogowy zakazu B-12 informuje o tym, że wjazd wózków ręcznych jest zabroniony.  Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd wózków ręcznych jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.

Wjazd wózków ręcznych jest zabroniony na drogach publicznych, na których obowiązuje ograniczenie prędkości
do 50 km/h lub więcej. Zabrania się wjazdu wózków ręcznych na takich drogach ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowników i innych uczestników ruchu drogowego. Wózki ręczne są zbyt wolne, aby móc bezpiecznie poruszać się po drogach o dużym natężeniu ruchu, dlatego zakaz ich wjazdu jest niezbędny dla ochrony ich użytkowników. Wózki ręczne mogą być używane jedynie na drogach ograniczonych dla ruchu pieszych i rowerowego oraz na drogach, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h lub mniej.