• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-29 Ruch kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej

Znak drogowy A-29 to znak ostrzegawczy informujący o tym, że ruch na drodze jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak ten powinien być umieszczony przed skrzyżowaniami lub innymi miejscami, gdzie występuje sygnalizacja świetlna, aby ostrzec kierowców o konieczności zwracania uwagi na sygnały świetlne i stosowania się do nich podczas jazdy.