• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-3a zakaz wjazdu autobusów

Znak drogowy B-3a "Zakaz wjazdu autobusów" jest umieszczany na drogach, na których wjazd jest zabroniony dla autobusów, bez względu na prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy autobusów muszą stosować się do tego znaku i nie wjeżdżać na drogę, na której znajduje się znak B-3 "Zakaz wjazdu autobusów". Wjazd na taką drogę jest dozwolony dla innych rodzajów pojazdów, jeśli nie jest to wykluczone innymi znakami drogowymi.