• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak nakazu C-1 nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Drogowy znak C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem oznacza, że ​​kierowca jadący zgodnie z oznakowaniem powinien skręcić w prawo na widocznej drodze przed znakiem. Może zostać wprowadzony w sytuacjach, gdy kierowca musi zmienić kierunek jazdy. Celem znaku jest informowanie kierowców o którym kierunku powinni się poruszać.