• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-15 śliska jezdnia

Znak drogowy ostrzegawczy A-15 (Śliska jezdnia) informuje kierujących pojazdami o obecności warunków śliskich na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym występują warunki śliskie, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Warunki śliskie mogą wynikać z różnych przyczyn, takich jak oblodzenie, deszcz lub grad, które sprawiają, że nawierzchnia drogi staje się śliska i niebezpieczna dla ruchu. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zwolnić prędkość, aby uniknąć wypadku lub utraty kontroli nad pojazdem.