• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy zakazu B-13a zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Znak drogowy B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi dotyczy wszystkich pojazdów transportujących tego rodzaju towar, w tym samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, ciągników siodłowych itp. Zakaz ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, ponieważ towar niebezpieczny może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Towary niebezpieczne mogą być różnego rodzaju, takie jak substancje chemiczne, materiały promieniotwórcze, biologiczne itp. 

Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd pojazdów z towarem niebezpiecznym jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.