• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak A-16 ostrzega przed przejściem dla pieszych

Znak drogowy ostrzegawczy A-16 (Przejście dla pieszych) informuje kierujących pojazdami o obecności przejścia dla pieszych na drodze. Znak ten jest umieszczany przed miejscem, w którym znajduje się przejście dla pieszych, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Przejście dla pieszych to miejsce na drodze, w którym piesi mogą przechodzić na drugą stronę bezpiecznie i bez przeszkód. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszym, aby uniknąć potrącenia. Znak A-16 jest umieszczany zarówno z przodu, jak i z tyłu przejścia dla pieszych, aby ostrzec kierujących pojazdem jadących w obu kierunkach.