• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy ostrzegawczy A-12b zwężenie jezdni prawostronne

Znak drogowy ostrzegawczy trójkątny A-12B (Zwężenie jezdni jednokierunkowe) jest to znak ostrzegawczy o kształcie trójkąta ostrokątnego z dodatkowym pionowym paskiem na środku. Znak ten jest umieszczany przed zwężeniem jezdni na drodze jednokierunkowej, dzięki czemu kierujący pojazdem są ostrzegani o konieczności zwolnienia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności przy pokonywaniu tego miejsca. Zwężenie jezdni może wynikać z różnych przyczyn, takich jak budowa, remont, wypadek lub inne utrudnienia na drodze. Kierujący pojazdem powinni zachować ostrożność i zmniejszyć prędkość, aby uniknąć uszkodzenia pojazdu lub potrącenia pieszych. Znak trójkątny A-12B jest umieszczany tylko z przodu zwężenia, aby ostrzec kierujących pojazdem jadących w kierunku oznaczonym pionowym paskiem na środku znaku.