• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak drogowy A-23 stromy podjazd

Znak drogowy A-23 to znak ostrzegawczy informujący o stromym podjazdzie. Znak ten powinien być umieszczony przed podjazdem, aby kierowcy mogli zachować ostrożność i zwolnić prędkość podczas wjeżdżania na stromy podjazd. Znak ten jest kształtu trójkąta.