• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

Znak drogowy B-10 oznacza zakaz wjazdu motorowerów.  Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd motorowerów jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.

Drogowy znak zakazu B-10 zakaz wjazdu motorowerów może być wymagane w celu ochrony motorowerzystów lub innych uczestników ruchu drogowego, np. w przypadku drogi o skomplikowanym natężeniu ruchu lub na terenie, gdzie motorowery mogą spowodować zatrzymanie bezpieczeństwa. Znak ten jest działaniem systemu oznakowania i jego celem jest informowanie motorowerzystów o zakazie wjazdu na dane drogi lub do danego obszaru.