• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-9 Zakaz wjazdu rowerów

Znak drogowy zakazu B-9 informuje o tym, że wjazd rowerów jest zabroniony. Znak ten powinien być umieszczony przed miejscami, gdzie wjazd rowerów jest zabroniony, aby ostrzec kierowców i zmusić ich do zastosowania się do tego zakazu.

Znak zakazu wjazdu dla rowerów B-9 może być wymagany w celu ochrony rowerzystów lub innych uczestników ruchu drogowego, np. w przypadku drogi o ciężkim natężeniu ruchu lub na terenie, gdzie rowery mogą spowodować zatrzymanie bezpieczeństwa.


Znak ten jest działaniem systemu oznakowania i jego celem jest informowanie rowerzystów o zakazie wjazdu na dane drogi lub do danego obszaru.