• Kategorie
  • Szukaj
  • Drogowy znak zakazu B-5 zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Znak drogowy B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" jest umieszczany na drogach, na których wjazd jest zabroniony dla samochodów ciężarowych, bez względu na prędkość czy inne okoliczności. Kierowcy samochodów ciężarowych muszą stosować się do tego znaku i nie wjeżdżać na drogę, na której znajduje się znak B-5 "Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych". Wjazd na taką drogę jest dozwolony dla innych rodzajów pojazdów, jeśli nie jest to wykluczone innymi znakami drogowymi.