• Kategorie
  • Szukaj
  • Znak B-25 oznacza zakaz wyprzedzania kierującym pojazdami silnikowymi

Drogowy znak zakazu B-25 Zakaz wyprzedzania kierującym pojazdami silnikowymi to oznaczenie na drodze, które informuje kierowców, że zabrania się wyprzedzania innych pojazdów silnikowych na danym odcinku drogi. Oznaczenie to jest często stosowane w miejscach, w których wyprzedzanie byłoby niebezpieczne lub utrudnione, np. na wąskiej drodze lub na skrzyżowaniu.

Pamiętaj, że zakaz wyprzedzania jest obowiązkowy i należy go przestrzegać. Jeśli znajdziesz się na odcinku drogi objętym zakazem wyprzedzania, powinieneś zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.